• "Voor surveillance bij elk soort examen."
 • "Automatisering? Website? Daar doen wij gewoon over. Geen poespas."
 • "Maar ook voor bijna alle voorkomende tijdelijke opdrachten."

Over WuLLang

Om u een indruk te geven met wie u te maken zou kunnen krijgen, vindt u in dit onderdeel meer achtergrondinformatie.

Persoonlijk

Vera C. Langbein is geboren te Rotterdam op 14 september 1953. Ze heeft zich vanaf de geboorte van de eerste van haar drie kinderen volledig op de opvoeding gefocust. Nu de kinderen voldoende selfsupporting zijn of op zichzelf wonen, kunnen er weer werkzaamheden worden uitgevoerd die dan ook de volle aandacht kunnen krijgen.

Loopbaan en achtergrond

 • Vanaf 1974 bij I.F.N Factors te Rotterdam:
 • Grootboekrekeningen; coderen, nakijken en corrigeren. S.A.M.B.A.L.; controleren en corrigeren. Computer; opstarten en bewaken op onregelmatigheden, draaien van eindprogramma’s en datacommunicatiebeheer, uitzoeken en corrigeren van verschillen op foutenlijsten. Overige werkzaamheden; Omrekeningen met vreemde valuta. Controle op de verwerking van betalingen en inkomende facturen. Telefonisch aanmanen van debiteuren. Contact onderhouden met crediteuren. Opleiden van intern personeel als groepshoofd. Bevoorschotting crediteuren. Uitvoeren van afdracht aan Nederlandse Bank. Notuleren van werkvergaderingen. Behandelen en beheren van wissels en cheques. Beheren van bedrijfskas. Uitzoeken en verdelen van binnengekomen post. Controleren en verzorgen van uitgaande post.

 •  
 • Vanaf juni 1984-1998:
 • 100% moeder

 •  
 • Vanaf 2003 bij Kitapplicatiebedrijf Fermé-Polyflex te Hoogvliet:
 • Part-Timer: Voornamelijk debiteurenadministratie en alle voorkomende werkzaamheden tijdens ziekte, vakantie of afwezigheid van collega.

 •  
 • Vanaf begin 1998-heden:
 • Het freelance of in loondienst surveilleren van VCA-examens (zowel schriftelijk, mondeling als de voorleesmethode), VAPRO-examens, Examens risicovol werk (SOG voorheen GORW), overige examens en overige werkzaamheden op locatie of bij opdrachtgever.
 • Diverse websites en maatwerktoepassingen gemaakt en geïmplementeerd.