• "Voor surveillance bij elk soort examen."
  • "Automatisering? Website? Daar doen wij gewoon over. Geen poespas."
  • "Maar ook voor bijna alle voorkomende tijdelijke opdrachten."

SurEx: Surveillance bij Examens

Volledige afhandeling van examens, zoals VCA-examens, VAPRO-examens en Examens risicovol werk (GORW), conform de richtlijnen van de opdrachtgever. Tevens inzetbaar voor andere examens/werkzaamheden.

Zowel ten kantore van de opdrachtgever als bij de klant van de opdrachtgever.

Zeer ruime ervaring met diverse werkwijzen van diverse opdrachtgevers!

Alleen voor opdrachtgevers die erkend zijn als examenbureau voor het afnemen van deze examens.

Uiteraard wordt gebruik gemaakt van een GPS-navigatiesysteem; voor u de zekerheid dat een locatie van een examen ALTIJD en OP TIJD wordt gevonden.