• "Voor surveillance bij elk soort examen."
  • "Automatisering? Website? Daar doen wij gewoon over. Geen poespas."
  • "Maar ook voor bijna alle voorkomende tijdelijke opdrachten."

WP&C: Webdesign, Projecten & Consultancy | MKB

Naast webhosting en domeinregistratie, het maken van websites, systeemanalyse, programmering, maatwerk (al dan niet met Office producten) kunt u bij ons ook terecht voor;

  • veel ervaring met Access, Excel en Word
  • advies voor het MKB met betrekking tot het gezond(er) maken van de onderneming
  • crisis- en interim-management
  • bedrijfsdoorlichting
  • ondersteuning
  • subsidieregelingen

Bovenal zal een mogelijke opdrachtgever zich moeten realiseren dat alleen offertes uitgebracht zullen worden wanneer er geen sprake is van zeer strikte deadlines; "Gisteren klaar" betekent simpelweg "Nee". Wanneer er wederzijds voldoende vertrouwen is om een project te "gunnen" dan wel te "aanvaarden", zal dit zeer pragmatisch en met de grootst mogelijk zorg plaatsvinden.

Vragen, opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op!